Kundcase

Spillolja får nytt liv

Sedan många år tillbaka är Ragn-Sells kunder till Avista Dollbergen, ett oljeraffinaderi i norra Tyskland. Hit fraktas Ragn-Sells spillolja för att få nytt liv.

Förr om åren användes spillolja enbart som bränsle, och eldades i förbränningspannor och liknande. I dag har spilloljan flyttat betydligt längre upp i avfallshierarkin eftersom den går att leverera till företag som Avista Dollbergen, som omvandlar den till ny olja igen.

Att leveranserna av spillolja går till just Avista beror på företagets placering, i norra Tyskland samt en anläggning i Danmark, det är nära och enkelt ur ett logistiskt perspektiv.

Vi får årligen ett certifikat från Avista Dollbergen som visar dels hur mycket avfallsolja vi levererat under året men också hur mycket olja som fått nytt liv, så kallad cruel oil avoidance, säger Ragn-Sells produktchef avsättning farligt avfall,  Staffan Lundström.

 reuseoil2

 oljefilter

 certifikat3