Kundcase

Framtidens återvinningscentral

– ett innovationsprojekt på uppdrag av Stockholms Stad och Stockholm Vatten

Sommaren 2015 vann Ragn-Sells tillsammans med arkitektfirman White Stockholms Stads och Stockholm Vattens innovationsupphandling om att ta fram ett designkoncept för framtidens återvinningscentral. Under hösten testades konceptet i form av en pop up-utställning i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

I fokus för Ragn-Sells och Whites förslag på framtidens återvinningscentral låg frågan om hur man stimulerar återvinning och återbruk.

Med hjälp av containrar, som inreddes av konstnären Peter Jeppsson, byggdes en provisorisk men innovativ återvinningscentral upp, dit boende i området fick komma och lämna sådant de inte längre behövde. Som en del i projektet användes även en elbil för att åka runt i närområdet och hämta upp sådant som folk inte kommit sig för att återvinna själva.

På den provisoriska återvinningscentralen monterades även en av Ragn-Sells serviceentreprenadvågar upp. Detta för att kunna väga allt material som lämnades in på centralen men också allt det som återbrukades, som någon annan tog hand om. Återanvändningsandelen hamnade på cirka 45 procent, vilket är oerhört högt, säger Erik Wastesson, projektledare på Ragn-Sells.

På vågen finns även en kamera monterad, vilket skulle möjliggöra för gästerna på en framtida återvinningscentral att fotografera det som lämnas in, så att andra kan se vad som finns tillgängligt för återbruk på centralen just nu.

De boende var helt lyriska över initiativet, som uppskattades så pass att de boende ville att centralen skulle göras permanent, avslutar Erik Wastesson.

Stockholms Stad var tillsammans med Stockholm Vatten beställare av eventet. De arbetar tillsammans för att öka människors intresse för resurshållning – att få fler att betrakta återvinning på nya sätt och att ändra synen på avfall och konsumtion.