Kundcase

Innovativ lösning ger processavfall nytt användningsområde

I Obbola utanför Umeå ligger en av SCA:s deponier. Här tillverkas det papper som används som ut- och insidan på wellpapp.

2004 uppstod ett problem på anläggningen då de hade en gammal industrideponi som behövde sluttäckas samtidigt som processmaterial fortsatte komma ut från fabriken. SCA kontaktade då Ragn-Sells med behov av en lösning på problemet.

Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet utvecklades en teknik som gör det möjligt att använda processavfallet från fabriken för att sluttäcka deponin. Avfallet blandas med en speciell blandare och appliceras sedan som tätskikt på deponin.

Lösningen innebär inte bara att processavfallet kommer till nytta, det innebär också att SCA slipper använda plast för att sluttäcka deponin.

2004 var Obbola först ut att använda lösningen med processavfall för sluttäckning av deponi, men idag är det allmänt känt att grönlutslam har en svällande effekt som passar bra att göra tätskikt av, säger Markus Åberg, avdelningschef Entreprenad, Admin & Kundtjänst, Ragn-Sells region Nord.