Kundcase

Slam på åkermark

År 2013 tecknades det senaste avtalet mellan Ragn-Sells och VA SYD, en regional VA-organisation i sydvästra Skåne som levererar dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall.

Avtalet innebär att Ragn-Sells hjälper VA SYD att avsätta slam på jordbruksmark. Genom att göra så tar man vara på alla de nyttoämnen som finns i slammet och ser till att de kommer till nytta igen. Processen innebär också att näringsämnena nyttjas på ett resurssnålt sätt.