Almedalen 2015

Under de senaste åren har Ragn-Sells varit aktiva under Almedalsveckan med en rad olika frågor i fokus. 2015 anordnades två seminarier på temat Behöver vi tänka om? - Hur kan vi främja och frigöra näringslivets innovationskraft för en cirkulär ekonomi?

Seminariet Gräv där du står – Cirkulär prospektering var ett framtidsinriktat seminarium om hur vi kan utnyttja jordens resurser bättre med hjälp av cirkulär prospektering. Här presenterade vi exempel på den potential som finns i att utvinna metaller och andra värdefulla ämnen ur cirkulära flöden. Vi anser att när det gäller utvinning av metaller, mineraler och andra värdefulla ämnen kan man prata om cirkulär prospektering, det vill säga utvinning av sekundära råvaror ur exempelvis existerande avfallsströmmar som slam och askor, och ur äldre deponier, så kallad ”landfill mining” eller deponiåtervinning.

Seminariet Förlustfria Cirklar – Hur främjar vi innovation och helhetslösningar för återvinning? visade på konkreta exempel på den innovation och nya samarbeten som växer fram på marknaden och fokuserar på vad som behövs från politiken och näringslivet för att ytterligare stimulera ambitionen att sluta kretsloppet.

 

 

rs_almedalen02

Gräv där du står – Cirkulär prospektering

Förlustfria cirklar – Hur främjar vi innovation och helhetslösningar för återvinning?