Informationsfilmer

Ragn-Sells har ett ägarintresse i flertalet innovationsföretag och driver utveckling av olika spjutspetstekniker och -erbjudanden, däribland FriGeo, EasyMining, RentDagvatten, TerraFutura, OMÖ Industrisanering och Chromafora. Nedan kan du se kortare informationsfilmer kring några av dessa spjutspetsföretag/-tekniker.

FriGeo

Effektivare avvattning av avloppsslam

EasyMining

Effektivare fosforutvinning

OMÖ

Industrisanering

Chromafora

Vattenrening

TerraFutura

Behandling av förorenade områden

RentDagvatten

Dagvattenhantering