Kompetensutveckling

Step Up med Ragn-Sells

Under 2015 startade omgång tre av vårt talent-program ”Step Up med Ragn-Sells” med 14 chefer och specialister från olika delar av företaget. Step Up är en viktig del av vår Talent Management och kommer att erbjudas även framöver. Programmet pågår under ca 1,5 år och innefattar processträffar med utveckling av person och ledarskap samt tematräffar kring olika verksamhetskopplade delar av vår verksamhet.

 

logo_stepup01

Ragn-Sellsakademin

Ragn-Sells Akademin bidrar aktivt till att Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Den helhetssyn som präglar arbetet innebär att den strategiska kompetensutvecklingen är företagsövergripande, väl underbyggd och av företaget prioriterad. All kompetensutveckling samlas på ett ställe, urval av utbildningar, kvalitetssäkring samt fastställande av vilka utbildningar som ska vara obligatoriska sker genom ett utbildningsråd. Idag erbjuds närmare 150 olika utbildningar via Ragn-Sells Akademin inom samtliga områden som behövs för att bedriva och utveckla verksamheten enligt de krav och förväntningar som finns i affärsplanen och enligt de lagar och regler som vi omfattas av. Utbildningar inom ar­betsmiljö, kvalitet och miljö är högt prioriterade då ständig utveckling inom dessa områden är av stor vikt för vår verksamhet.

Tunga utbildningsinsatser under 2015 har varit YKB (yrkeskompetensbevis) för våra yrkeschaufförer och Avfall grundutbildning både som e-learning (obligatorisk för samtliga medarbetare) och fysisk utbildning. En stor utbildningsinsats har även skett inom HLR & Hjärtstartare.

Under hösten påbörjades även en satsning för våra chefer i Förtroendefullt samarbete, vår nya grundläggande chefsutbildning. Utbildningen ger cheferna ett antal praktiska, värdefulla och användbara färdigheter som direkt kan användas i vardagen och där självinsikt utgör grunden. Träning sker även i intressebaserad problemlösning, gränssnittsmöten, förhandling och konflikthantering. Utöver detta är arbetsmiljö- och arbetsrättsutbildning för chefer obligatoriskt.

Aktiviteter för att öka engagemang och delaktighet har skett via vårt arbete med ”Allt börjar här”, där medarbetarna runt om i landet fokuserat på vad vi gör bra, vad vi kan göra bättre, vår vision och våra värderingar. Genom det arbetet har vi fått in ca 600 arbetsdukar med goda exempel, initiativ, synpunkter och idéer. Arbetet med arbetsdukar fortsätter under 2015 och bidrar till ökat engagemang i linje med våra värderingar.

Under 2015 var den genomsnittliga utbildningstiden ca 15 timmar per anställd (2014, 14 timmar) fördelat på 15 (19) timmar för tjänstemän och 14 (11) timmar för miljöarbetare.

 

 

logo_rsakademin

Sommartraineer och sommarjobb

Under 2015 fortsatte satsningen på sommartraineer och sex kvinnliga studenter genomförde ett fördjupat projektarbete under ca åtta veckor. Studenterna redovisar projektarbetet för ledning och övriga anställda på Ragn-Sells. Under arbetet får studenterna en bred insyn i vår verksamhet och praktisk erfarenhet. När traineerna lämnar högskolestudierna vill vi att Ragn-Sells ska vara ett självklart förstahandsval och det är därför glädjande att flera studenter väljer Ragn-Sells för sitt exjobb eller som arbetsgivare.

Ragn-Sells erbjuder varje år ett antal studenter att genomföra sitt exjobb hos oss. Det är framförallt inom Entreprenad-området och forskning & utveckling som exjobben genomförs. Vi är stolta över att kunna bidra till studenternas exjobb och att många de sedan väljer oss som arbetsgivare.