Ragn-Sells medarbetare

Under 2015 uppgick det genomsnittliga antalet tillsvidareanställda i Ragn-Sells AB med dotterbolag till 1651 personer, där cirka två tredjedelar var miljöarbetare. I denna grupp ingår alla våra medarbetare som arbetar inom produktionen, oavsett om de arbetar i serviceentreprenad, fastighetsrenhållning eller farligt avfall. Den totala personalomsättningen minskade under 2015 till 10,8% vilket är nära vår målsättning på 10%. Under året var 472 personer visstidsanställda och deras arbetstid motsvarade 98 heltidstjänster. Majoriteten av de visstidsanställda är resurser som tas in vid arbetstoppar i produktionen. Alla Ragn-Sells medarbetare omfattas av kollektivavtal, något som säkerställer lika hantering i anställnings- och lönefrågor.

 

rs_medarbetare_p01

rs_medarbetare_p02