Ragnar Sellbergs Stiftelse

Ragn-Sells främjar forskning och utveckling inom avfallsområdet via Ragnar Sellbergs stiftelse. Stiftelsen samarbetar med universitet och högskolor och ger ekonomiska bidrag till avfallsforskning. Förutom att ge stöd åt olika forskningsprojekt finansierar stiftelsen även industridoktorander som driver mer framtids­orienterade projekt inom avfallsforskning. Doktoranderna arbetar på Ragn-Sells parallellt med forskningsstudierna, vilket för in spetskunskap till företaget samtidigt som doktoranderna direkt får en praktisk tillämpning av sin forskning.

I maj 2015 anordnade Ragnar Sellbergs stiftelse, för tionde året i rad, kunskapsseminariet Framtidsdagen. Framtidsdagen är ett sätt att sprida den senaste kunskapen i olika viktiga och aktuella avfallsfrågor. 2015 års tema var ”Vilka möjligheter har ny miljöteknik att nå fram till behoven och var finns morgondagens lösningar”.

 

 

logo_rs_stiftelse

Medlemskap i organisationer

Ragn-Sells är medlem i ett flertal organisationer som är verksamma inom områdena miljö, återvinning och cirkulär ekonomi. Nedan beskrivs de organisationer som vi bedömer vara viktigast för vår verksamhet.

Återvinningsindustrierna, ÅI
Branschorganisation för de privata återvinningsföretagen och ingår i Svenskt Näringsliv. För att kunna driva frågorna finns nio servicegrupper, vissa aktiva och vissa grupper bevakar bara. Ragn-Sells ingår med sakkunskap för att ÅI ska kunna driva återvinningsfrågor både nationellt och internationellt.

FEAD
Branschorganisation i Bryssel för insamlings- och återvinningsföretag.

Renare Mark
Nätverket Renare Mark är en ideell och är en obunden intresseorganisation för alla som arbetar med förorenade områden. Syftet med nätverket är att vara ett forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av förorenade områden. Ambitionen är att belysa efterbehandling av förorenade områden i ett samhällsperspektiv, vilket inkluderar tekniska, naturvetenskapliga, ekonomiska, juridiska, kulturella och sociala aspekter.

SIWI – Stockholm International Water Institute
SIWI, Stockholm International Water Institute, främjar vattenlösningar för en hållbar utveckling. SIWI administrerar Stockholm Water Prize som är ett internationellt pris som instiftades av ett antal ledande svenska bolag varav Ragn-Sells är ett. Företagen bakom priset förenas av en stark vilja att öka hållbarheten inom vattensektorn. Priset delas ut årligen vid en festlig ceremoni i Stockholms Stadshus och H.M. Kung Carl XVI Gustaf är prisets beskyddare.

Ellen MacArthur foundation
Ragn-Sells är sedan 2013, som första återvinningsföretag, medlem i det globala nätverket The Circular Economy 100 (CE100) inom Ellen MacArthur Foundation. Nätverket samlar ledande företag som t ex IKEA, H&M, Unilever, IBM, nya innovatörer och regioner och arbetar för att främja utvecklingen mot cirkulär ekonomi.

 

 

atervinningsindustrierna

logo_fead 

logo_siwi
 

logo_ellenmacarthur

Ragn-Sells stödjer SIWI och våtmarksstipendiet

Genom våra åtaganden inom SIWI, Stockholm International Water Institute, och Våtmarksstipendiet engagerar vi oss i vad vi bedömer vara några av de viktigaste hållbarhetsfrågorna: vatten och artmångfald.

Indiens ”vattenman” tilldelas 2015 års Stockholm Water Prize

Ragn-Sells fortsatte under 2015 sin medverkan i SIWI som vi var med och grundande för 25 år sedan. Idag är SIWI världens främsta institut för att globalt främja en hållbar hantering av världens sötvattenresurser. SIWI står också bakom världens mest respekterade pris vad gäller insatser för att främja hållbar utveckling med koppling till vattenfrågor, Stockholm Water Prize

2015 års Stockholm Water Prize gick till indiern Rajendra Singh. Han fick priset för sitt innovativa arbete med regnvatten – vilket förstärker vattensäkerheten på Indiens landsbygd – och för sina enastående modiga och målmedvetna insatser för att förbättra levnadsförhållandena för de mest utsatta människorna.

Singh, född 1959, bor och verkar i delstaten Rajasthan, där han under flera decennier arbetat med att bekämpa torkan och öka de lokala samhällenas egenmakt. Resultatet av hans arbete är utan like: i nära samarbete med lokalbefolkningen har han och hans medarbetare återställt flera floder, och fått vattnet, och livet, att återvända till tusen byar.

 

logo_stockholm-water-prize

Våtmarksstipendiet för engagerat arbete med att återskapa värdefulla våtmarker

Våtmarksstipendiet är ett erkännande till en person eller organisation som utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker för fåglar av hög kvalitet. Stipendiet – som delats ut sedan 2002 – är instiftat av stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells AB. Syftet med stipendiet är att stimulera arbetet med att bevara, skapa och sköta våtmarker för den biologiska mångfalden i allmänhet och våtmarkernas fåglar i synnerhet. Stipendiet är på 25 000 kr. Svensk Våtmarksfond bildades på initiativ av Svenska Jägareförbundet 1995. I styrelsen finns, förutom Jägareförbundet, representanter för Sveriges Ornitologiska Förening, Världsnaturfonden, Lantbrukarnas Riksförbund och näringslivet.

2015 års våtmarksstipendium delas mellan Per Hjärp och Torbjörn Åhman - som båda arbetar på Holmen Skog. Båda har en enastående förmåga att övertyga myndigheter och det egna företaget om våtmarkernas stora värde inte bara för fåglarna utan också för mångfald och rekreation.

 

logo_vatmarksfond