Uttalande av vd och styrelseordförande

Ragn-Sells tar avstamp in i framtiden

I över 80 år har Ragn-Sells arbetat med insamling, behandling, återvinning och sanering av alla typer av avfall. Det sitter i vårt DNA att hushålla med jordens resurser. Vi strävar efter att leda i bevis att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand.

Vi är stolta över att Ragn-Sells är en nyckelaktör i Sveriges arbete med cirkulär ekonomi. Vi vill bidra till en värld där vi slutat tära på jordens resurser, där gifter från samhället tas omhand och viktiga ämnen räddas.

Detta kommer vi inte klara av på egen hand, samverkan mellan branscher, företag, det offentliga kommer att vara nödvändigt för att lyckas. Vi behöver er banbrytande individer och företagare. Vi behöver er modiga politiker med öppna sinnen. Vi vill öppna upp för samtal om syftet med regelverk och subventioner när de driver samhället bort från hållbarhet.

Trots politiska ambitioner att ställa om till en cirkulär ekonomi arbetar flera regelverk idag mot människors vilja att styra om till hållbar resurshantering. Vi ser det dagligen i våra kundkontakter, bland våra medarbetare, bland alla privatpersoner som kontaktar oss.

En cirkulär ekonomi är inte bara nödvändig ur miljösynpunkt, den främjar dessutom konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning. Det driver förnyelse långt bortom återvinningsbranschen. En ekonomi som värnar om det upparbetade värdet av befintliga varor är till sin natur mer sysselsättningsintensiv än en automatiserad ”utvinn och släng ekonomi”.

Vi behöver se till helheten, även om ingen annan gör det – eller kanske framförallt när ingen annan gör det - och göra vad vi kan för att över hela linjen ge cirkulär resurshantering minst lika bra förutsättningar som uttag av jungfruliga råvaror.

Under 2015 har vi satt igång arbetet med att göra Ragn-Sells till en föregångare när det gäller att bygga in Sveriges miljömål i vårt eget hållbarhetsarbete.

Tre exempel från detta arbete är:

  • Vi byter ut gamla fordon mot moderna som drivs med förnybara drivmedel.
  • Vårt arbete med Cirkulär Ekonomi och vikten att värna om rena, giftfria, material.
  • Vårt aktiva arbete med rening av vatten.

Vi har också utvecklat nya tekniker för att utvinna fosfor och salter ur aska. Det är två exempel på hur vi kan skapa cirkulära flöden på riktigt! För varje ton fosfor vi räddar ur avfallsaskan minskar behovet av att bryta 50 ton apatitmalm i Finland.

Vi kommer fortsätta arbetet för att Ragn-Sells ska vara en vägvisare till ett hållbart samhälle, och den resan gör vi tillsammans med 1700 medarbetare och kunder i samhällets alla sektorer.

Ett samarbete med Ragn-Sells ska göra att din organisation blir starkare och ligger i framkant. En framtid värd att välja finns runt hörnet. Den börjar i varje liten handling vi utför. Här. I detta nu.

 

Helena Karlsson, Vd Ragn-Sells AB

Erik Sellberg, Styrelseordförande Ragn-Sells AB

rs_erik_helena01

Styrelseordförande Erik Sellberg och Vd Helena Karlsson